Cursos oberts

CFGM - Emergències i Protecció Civil (2017-2019)

Aquests estudis capaciten per la intervenció en situacions d'emergències, ja sigui accidents o catàstrofes per distintes causes i entorns, així com controlar i extingir tot el que ho hagi causat, valorar riscos i aplicar normes de seguretat.

També permet desenvolupar tasques de vigilància, prevenció i intervenció operativa en extinció d’incendis, realitzar atenció sanitària inicial en situacions d’emergències i coordinar equips i unitats de protecció civil.

Característiques del curs

 • Durada del curs: 2.000 h.
 • Destinataris: Curs oficial de la Generalitat
 • Nivell de coneixements: Superior / professional
 • Tipus de formació: Teòric + pràctic segons temari oficial
 • Lloc de realització: Instal·lacions escola

Durada dels estudis

La durada total d'aquest Cicle de Formació Professional de Grau Mitja es d'un total de 2000 hores distribuïdes en dos anys lectius, de les quals 1600 hores son lectives i 400 hores de pràctiques en el lloc de treball.

Àmbits professionals i de treball

En el sector públic i privat de les emergències, la seguretat i l'extinció d'incendis, tant en l’àmbit industrial, urbà com en el forestal.

Sortides professionals

 • Bomber professional.
 • Encarregat d'extinció d'incendis forestals.
 • Bomber forestal.
 • Bomber municipal, provincial o autonòmic.
 • Bombers d'altres estaments públics.
 • Bomber d'aeroport.
 • Bomber en empreses privades.

Continuïtat

Una vegada finalitzat del Cicle de Formació Professional de Grau Mitja de Tècnic en Emergències i Protecció Civil existeix la possibilitat de realitzar altres estudis com:

 • Batxillerat.
 • Altres Cicles de Formació Professional de Grau Mitja.
 • Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior.
 • Curs d'accés específic a Cicles Formatius de Grau Superior.

Accés al Cicle

Per a poder accedir a aquest cicle necessito algun del requisits següents:

 • ESO.
 • Haver superat un Cicle de Formació Professional de Grau Mitja.
 • Haver superat al prova d'accés al Cicle de Grau Mitjà.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a major de 25 anys.

També es indispensable disposar de:

 • Certificat Metge.
 • Superar les proves físiques accés al curs.

 

Proves físiques d’accés al Cicle de Formació de Grau Mitja de Tècnic en Emergències i Protecció Civil

1ª Prova Física: Força del tren superior

 L’objectiu per al qual es realitza aquesta prova es mesurar la força resistent dels músculs pectorals i tríceps.

 

Descripció

L’aspirant es posarà en decúbit supí sobre el banc i haurà d’aixecar un pes de35 kg(en total) el major nombre de vegades possibles en un temps màxim d’un minut.

 L’aixecament s’efectuarà amb les dos mans, amb una separació lleugerament major a la de les espatlles en una acció de flexió-extinció de colzes en la seva projecció vertical.

La prova es realitzarà en un únic intent.

 Normes

 

 • Totes aquelles repeticions en que no s’estengui completament els braços no es comptabilitzaran ( es consideraran nul·les).
 • Totes aquelles repeticions en que la barra no arribi a tocar el pit no es comptabilitzaran (es consideraran nul·les).

 

 

2ª Prova Física: Circuit d’agilitat

L’objectiu per al qual es realitza aquesta prova es valorar l’agilitat realitzant un circuit amb diferents obstacles.

 

Descripció

La posició inicial de l’aspirant serà darrera de la línia de sortida preparat per córrer en posició de sortida dempeus.

 L’examinador ordenarà: “Llest…Ja”, i a aquest senyal, córrer a la major velocitat possible per completar el recorregut de la manera en que s’indica a la gràfica següent.

 Les tanques tindran una alçada de 90 cm per als homes i 80 cm per a les dones.

 

Normes

 

 • Es valorarà el temps en segons i dècimes de segon, contat des de que l’examinador a la veu de “ja”  fins que l’aspirant toca a terra desprès de saltar l’ultima tanca.
 • Es podran realitzar dos intents no consecutius i puntuarà el millor dels intents.
 • Qualsevol incompliment d’algun dels elements del test descrits en la descripció es considerarà nul ( NO APTE).
 • No es pot trepitjar la línia de sortida abans de començar el test ( en cas contrari es considera nul).
 • En el transcurs de la prova no es pot tombar ni desplaçar cap obstacle (en el cas contrari es considera nul).

 

 

3ª Prova Física: Course Navette

L’objectiu per al qual es realitza aquesta prova es avaluar la potencia aeròbica màxima de cada aspirant.

 

Descripció

 Els aspirants es col·locaran darrera de la línia de sortida a 1 metre de distancia l’un de l’altre.

 Seguidament es posarà en marxa l’enregistrador sonor. En sentir el senyal de sortida l’aspirant s’haurà de desplaçar fins a l’altre línia situada a20 metres, trepitjar-la, girar o pivotar, i en sentir el senyal següent tornarà cap a l’altra banda, seguint el mateix carrer, sense molestar a la resta d’aspirants.

 Aquest moviment es repetirà fins que l’aspirant no pugui arribar a trepitjar la línia al moment indica per l’enregistrament sonor. Es en aquest instant que l’aspirant s’haurà de retirar del test i se l’hi anotarà l’últim palier que s’hagi escoltat.

 

Normes

 • L’aspirant nomes podrà realitzar la prova un sola vegada.
 • L’ incompliment de qualsevol norma descrita anteriorment podrà suposar un nul per l’aspirant (NO APTE).
 • S’ha de trepitjar la línia just en el moment que soni el senyal.
 • L’aspirant no podrà sortir per trepitjar la línia següent fins que no hagi sonat el senyal.
 • L’aspirant no pot fer girs circular ha de pivotar.

 

 

 Avaluacions

 

Les puntuacions físiques mínimes per poder accedir a realitzar el curs de Bomber d’Empresa son:

 

 

 

 

 

 

Pressió sobre banc

Circuit d'agilitat

Course Navette

Homes

15 rep.

14"

5 paliers

Dones

15 rep.

16"

4 paliers

 

 

Horari

La distribució horària definitiva es comunicarà en el moment d’inici del Cicle, però estarà distribuït de dilluns a divendres de les 8:00 a les 13:00.

Continguts

MODULS

HORES

CURS

Ciències aplicades a bombers

 81

 1

 

Manteniment i comprovació dels mitjans material utilitzats en la prevenció de riscos d'incendi i emergències

100

1

 

Intervenció operativa en extinció d'incendis urbans

170

1

 

Intervenció operativa en activitats  de salvament i rescat

200

1

 

Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència

200 1  

Suport psicològic en situacions d’emergència

90 1

 

Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals

170

 

2

Intervenció operativa en successos d'origen natural, tecnològic i antròpic

140

 

 2

Inspecció d'establiments, esdeveniments i instal·lacions per la prevenció d'incendis i emergències

60

 

2

Coordinació d'equips i unitats d’emergència

140

 

2

Formació i orientació laboral

90

 

2

Empresa i iniciativa emprenedora

60

 

2

Formació en centres de treball

400

 

2

Angles tècnic per emergències i protecció civil

99

 

2

 

     

 

 

 

 

                               

TOTAL ………………………………..     

2.000

       
                                           

 

Documentació per la preinscripció i reserva de plaça

 • 2 Fotografies mida carnet.
 • 1 Fotocopia del DNI (original i fotocopia).
 • Nº de compte bancari
 • Fotocopia de la Targeta Sanitaria (original i fotocopia).
 • Títol i resguard del títol (original i fotocopia).
 • Formulari oficial d'inscripció al curs.

Import de la formació

El cost total de la formació es de 5865€ per curs.

La preinscripció al curs es de 1000€ (deduïbles del total de la matricula anual).

Altres modalitats

Existeix la possibilitat de cursar el Cicle de Formació de Grau Mitja per unitats independents (consultar a la secretaria de l'Escola d’Emergències).

Finançament

L’alumne inscrit, pot accedir al finançament especial per a estudis a traves de la oficina del Banc Sabadell situada al Carrer Llovera nº 5 de Reus a la atenció de la senyora Yolanda Bernet.

Per a mes informació

Podeu contactar amb nosaltres de manera presencial a:

Av. Marià Fortuny 60-64 Esc A 1er 1a

43203 Reus (Tarragona)

977344334 / 977344370

secretaria@escolaemergencies.com


Drets d'inscripció

 • Import matrícula d'inscripció: 1.000 €
 • Import del programa formatiu, materials i equipaments: 4.865 €