Cursos oberts

XV PROMOCIO BOMBER D'EMPRESA

Títol oficial de Bomber d’Empresa segons Decret 374/96 de la Generalitat de Catalunya. Té una durada de 180 hores i es realitzaran totes les pràctiques íntegrament a les nostres instal•lacions.

Característiques del curs

 • Durada del curs: 180 h.
 • Destinataris: Curs oficial de la Generalitat
 • Nivell de coneixements: Bàsic
 • Tipus de formació: Teòric + pràctic segons temari oficial
 • Lloc de realització: Instal·lacions escola

Curs de formació semi presencial per a la obtenció el Títol oficial de Bomber d'Empresa segons Decret 374/96 de la Generalitat de Catalunya, amb una durada total de 180 hores.

Formació inicial:

 • 93h teòriques online en plataforma virtual + 18h pràctiques sanitàries presencials + 69h pràctiques de lluita contra el foc presencials.
 • Tutories de consulta a distància + tutories presencials en aula.

Formació de renovació de coneixements:

 • Cada 5 anys.
 • Comprovació d’habilitats i condicions físiques.
 • Acreditar hores de pràctiques.

Localització de les aules i del camp de pràctiques:

Totes les pràctiques es realitzaran íntegrament a les nostres instal·lacions del camp de maniobres pràctiques i de formació ubicat a Botarell (Baix Camp).

Horari: 08:30h a 14:00h.

Dates en que es realitzaran les classes presencials.

 • 3 ª setmana de setembre.
 • 10/10/2019
 • 17/10/2019
 • 28/10/2019
 • 04/11/2019
 • 18/11/2019
 • 25/11/2019
 • 02/12/2019
 • 16/12/2019
 • 13/01/2020
 • 20/01/2020
 • 27/01/2020
 • 03/02/2020
 • 10/02/2020
 • 17/02/2020
 • 02/03/2020
 • 09/03/2020
 • 16/03/2020
 • 30/03/2020
 • 13/04/2020
 • 27/04/2020
 • 04/05/2020

Requisits per accedir al curs:

 • Tenir més de 18 anys.
 • Aportar certificat metge apte.
 • Superar les proves físiques.

Proves físiques:

1ª Prova Física: Força del tren superior

 L’objectiu per al qual es realitza aquesta prova es mesurar la força resistent dels músculs pectorals i tríceps.

 

Descripció

L’aspirant es posarà en decúbit supí sobre el banc i haurà d’aixecar un pes de 35 kg(en total) el major nombre de vegades possibles en un temps màxim d’un minut.

 L’aixecament s’efectuarà amb les dos mans, amb una separació lleugerament major a la de les espatlles en una acció de flexió-extinció de colzes en la seva projecció vertical.

La prova es realitzarà en un únic intent.

 Normes

 

 • Totes aquelles repeticions en que no s’estengui completament els braços no es comptabilitzaran ( es consideraran nul·les).
 • Totes aquelles repeticions en que la barra no arribi a tocar el pit no es comptabilitzaran (es consideraran nul·les).

 

 

 

2ª Prova Física: Circuit d’agilitat

L’objectiu per al qual es realitza aquesta prova es valorar l’agilitat realitzant un circuit amb diferents obstacles.

 

Descripció

La posició inicial de l’aspirant serà darrera de la línia de sortida preparat per córrer en posició de sortida dempeus.

 L’examinador ordenarà: “Llest…Ja”, i a aquest senyal, córrer a la major velocitat possible per completar el recorregut de la manera en que s’indica a la gràfica següent.

 Les tanques tindran una alçada de 90 cm per als homes i 80 cm per a les dones.

 

Normes

 

 • Es valorarà el temps en segons i dècimes de segon, contat des de que l’examinador a la veu de “ja”  fins que l’aspirant toca a terra desprès de saltar l’ultima tanca.
 • Es podran realitzar dos intents no consecutius i puntuarà el millor dels intents.
 • Qualsevol incompliment d’algun dels elements del test descrits en la descripció es considerarà nul ( NO APTE).
 • No es pot trepitjar la línia de sortida abans de començar el test ( en cas contrari es considera nul).
 • En el transcurs de la prova no es pot tombar ni desplaçar cap obstacle (en el cas contrari es considera nul).

 

 

3ª Prova Física: Course Navette

L’objectiu per al qual es realitza aquesta prova es avaluar la potencia aeròbica màxima de cada aspirant.

 

Descripció

 Els aspirants es col·locaran darrera de la línia de sortida a 1 metre de distancia l’un de l’altre.

 Seguidament es posarà en marxa l’enregistrador sonor. En sentir el senyal de sortida l’aspirant s’haurà de desplaçar fins a l’altre línia situada a20 metres, trepitjar-la, girar o pivotar, i en sentir el senyal següent tornarà cap a l’altra banda, seguint el mateix carrer, sense molestar a la resta d’aspirants.

 Aquest moviment es repetirà fins que l’aspirant no pugui arribar a trepitjar la línia al moment indica per l’enregistrament sonor. Es en aquest instant que l’aspirant s’haurà de retirar del test i se l’hi anotarà l’últim palier que s’hagi escoltat.

 

Normes

 • L’aspirant nomes podrà realitzar la prova un sola vegada.
 • L’ incompliment de qualsevol norma descrita anteriorment podrà suposar un nul per l’aspirant (NO APTE).
 • S’ha de trepitjar la línia just en el moment que soni el senyal.
 • L’aspirant no podrà sortir per trepitjar la línia següent fins que no hagi sonat el senyal.
 • L’aspirant no pot fer girs circular ha de pivotar.

 

 

 Avaluacions

 

Les puntuacions físiques mínimes per poder accedir a realitzar el curs de Bomber d’Empresa son:

 

 

 

 

 

 

Pressió sobre banc

Circuit d'agilitat

Course Navette

Homes

15 rep.

14"

5 paliers

Dones

15 rep.

16"

4 paliers

 

Cost del Curs:

            El curs té un cost  total de 1.800€.

Finançament:

 1.  Hi ha oberta línia de fiançament a través de Banc de Sabadell  (oficina C/ Llovera  5 de Reus  Tel 977 321809  Sra. Yolanda Vernet) Codi: Crèdit Curs Bomber d’empresa.

  (cada alumne haurà de negociar de forma privada i particular el finançament amb el Banc de Sabadell, l’Escola no es fa responsable de les garanties demanades per l’Entitat financera ni de la concessió o denegació del crèdit)
 2. Amb el pagament  de la totalitat del curs, abans de la realització de les proves físiques.

*

 Inscripció al curs:

La inscripció al curs s'ha de fer atraves del següent enllaç.

www.escolaemergencies.cat


Drets d'inscripció

 • Import matrícula d'inscripció: 100 €
 • Import del programa formatiu, materials i equipaments: 1.800 €