Equipaments

Bases operatives

El Cos de Bombers compta amb tres bases operatives:

  • Reus, emplaçament de la divisió central operativa de Catalunya i de la brigada de Tarragona.
  • Barcelona, emplaçament de la brigada de Barcelona.
  • Lleida, emplaçament de la brigada de Lleida.

L’Escola d’Emergències està en procés de crear l’emplaçament de Girona.

Equipament

A cada base es disposa de:

  • Camions de bombers amb bomba urbana pesada (BUP)
  • Vehicles de bombers amb bomba urbana lleugera (BUL)
  • Ambulàncies (SVB, SVI, SVA)
  • Vehicles d’intervenció ràpida (VIR)
  • Vehicles de serveis auxiliars.

Tots els vehicles estan perfectament dotats per a fer una intervenció d’urgència sempre que sigui necessari.

Necessites contractar el servei d'un equip de bombers professional?

Descarrega't el full de petició de servei i envia'l a info@escolaemergencies.com